Кіровоград. Дитячий садок № 37 "Ластівка"

 

Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Атестація педагогічних працівників

 

 

 

 

Перелік нормативно-правових актів
з питань атестації педагогічних працівників

 

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»

 

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 32 «Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу»

 

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Стаття 40 (частина 1, пункт 2), стаття 96

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами і доповненнями)

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (зі змінами і доповненнями)

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»» від 26 квітня 2003 р. № 632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. № 754/11034

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. № 1130/11410

 

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 (зі змінами і доповненнями)

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 жовтня 2010 р. № 930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 20 січня 2011 р. № 1/9-34

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26 січня 2011 р. № 1/9-44

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 січня 2011 р. № 1/9-6

 


ПАМ’ЯТКА З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ

ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

Педагогічний працівник зобов’язаний:

  • Проходити підвищення кваліфікації та чергову атестацію один раз на п’ять років.

Вимога проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років не поширюється на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

                                                                                         (пп. 1.5 – 1.7 Положення)

Педагогічний працівник має право:

  • Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації.

                                                                                                    (п. 1.7 Положення)

* У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу – атестуватися не рідше як після двох років роботи на відповідній посаді.

                                                                                                  (п. 3.13 Положення)

* У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю – відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання.

                                                                                                  (п. 3.16 Положення)

* Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

  Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через три роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії.

                                                                                                  (п.1.8 Положення)

  Для проходження позачергової атестації слід подати заяву до атестаційної комісії до 10 жовтня.

                                                                                           (пп. 1.8, 3.1 Положення)

  • Перенести термін чергової атестації на один рік через:
  • Тривалу тимчасову непрацездатність;
  • Перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу;
  • Інші поважні причини.

                                                                                                 (п. 3.15 Положення)

 У таких випадках необхідно до 10 жовтня подати відповідну заяву до атестаційної комісії.

                                                                                                        (п. 3.1 Положення)

* Атестація без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у між атестаційний період:

-  Став переможцем або лауреатом конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад;

-   Отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, що за профілем збігається за професійною діяльністю.

                                                                                                       (п. 4.7 Положення)

* На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації:

- Кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку);

                                                                                                      (п. 3.14 Положення)

- Кваліфікаційної категорії (тарифного розряду)та педагогічного звання у разі поновлення на роботі, яку раніше виконував, незалежно від тривалості перерви у роботі;

                                                                                                      (п. 3.17 Положення)

- Кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти;

                                                                                                       (п. 3.22 Положення)

- Кваліфікаційної категорії у разі переходу на посаду методиста.

                                                                                                       (п. 3.22 Положення)

* Ознайомитися під підпис:

- з графіком проведення атестації – після його затвердження;

                                                                                                       (п. 3.2. Положення)

- з характеристикою своєї діяльності – не пізніше як за 10 днів до проведення атестації;

                                                                                                      (п. 3.4 Положення)

- з рішенням атестаційної комісії – одразу після її засідання.

                                                                                                      (п. 3.10 Положення)

* Під час засідання атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

                                                                                                      (п. 3.6 Положення)

* Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації.

                                                                                                      (п. 3.10 Положення)

* Подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.

  У апеляції на рішення атестаційної комісії необхідно зазначити:

- найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція;

- своє прізвище, ім’я, по батькові  та посаду (місце роботи), місце проживання;

- у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується;

- перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

- дату подання апеляції.

Апеляцію підписує особа, яка подає її.

                                                                                           (пп. 6.4 – 6.7 Положення)

 

  • Бути присутнім під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії. 
                                                                                                (п. 6.9 Положення)

 


Перспективний план атестації

педагогічних працівників ДНЗ № 37

на 2010 – 2014 навч. роки

 

П.І.П.

Посада

Освіта

Категорія

Примітка

 

1

2

3

2010 рік

Хмельницька Н.Г.

Маляренко Н.М.

Гердова І.С.

 

вихователь

вихователь вихователь

 

вища

сер.спец.

вища

 

вища

8розряд

спеціаліст

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

2011 рік

Клюшніченко О.Г.

Бабіч Н.В.

Багаченко О.С.

Вовченко Т.Д.

Микитюк Г.М.

Калюжна Л.А.

Сєдих І.І.

Власова Л.Г.

 

вихователь

вихователь вихователь вихователь вихователь вихователь

вихователь

психолог

 

вища

вища

вища

сер.спец.

сер.MsoNormalspan style=nbsp;nbsp;nbsp;margin-left:18.0pt; Інші поважні причини.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;спец.

вища

сер.спец.

вища

 

спеціаліст

вища

І категорія

8 розряд

 8 розряд спеціаліст

8 розряд

спеціаліст

 

раніше не ат.

 

 

пед. звання

пед. звання

 

 

раніше не ат.

 

12

13

14

15

16

17

18

19

2012 рік

Боцман Ю.С.

Коршенко О.Ю.

Дуля Т.В.

Щербина В.І.

Плугар Н.В.

Майсак Н.В.

Хмеленко О.О.

Бодрунова І.М.

 

вихователь

вихователь вихователь вихователь вихователь вихователь вихователь

методист

 

вища

вища

сер.спец.

сер.спец.

вища

вища

вища

вища

 

спеціаліст

спеціаліст

8 розряд

8 розряд

спеціаліст

ІІ категорія

спеціаліст

спеціаліст

 

раніше не ат.

раніше не ат.

 

 

 

 

 

 

 

20

21

22

23

24

25

26

2013 рік

Логінова К.Д.

Кодема Л.В.

Костенко Н.М.

Бадіна Т.А.

Гончаренко О.Л.

Денисенко Л.П.

Лукавенко В.В.

 

музкерівн.

музкерівн.

вихователь вихователь

вихователь

вихователь

вихователь

 

сер.спец.

вища

сер.спец.

вища

вища

вища

вища

 

7 розряд

І категорія 8 розряд

ІІ категорія

І категорія

вища

І категорія

 

 

 

 

 

 

 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

2014 рік

Кіяшко О.В.

Драп Г.І.

Оленнікова А.П.

Тидоренко Т.В.

Логвиненко Г.О.

Кривошея О.Б.

Моторна Л.А.

Барбанова В.А.

Янталець А.В.

 

вихователь вихователь вихователь  вихователь

інструктор

вихователь

вихователь

вихователь

вихователь

 

сер.спец.

вища

вища

вища

сер.спец.

вища

сер.спец.

сер.спец.

вища

 

8 розряд

ІІ категорія

 І категорія 

ІІ категорія

7 розряд

спеціаліст

8 розряд

8 розряд

спеціаліст

 

 

 

 

 

 

 

Раніше не ат.

Раніше не ат.

Раніше не ат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nbsp;(пп. 1.8, 3.1 Положення)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;tr/p /p

/p