Кіровоград. Дитячий садок № 37 "Ластівка"

 

Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Благодійні внески

 

 

Звіти батьківських комітетів про витрачення благодійних внесків

розміщені на сторінці кожної групи в розділі «Звіт батьківського комітету»

 

як знайти   інструкція крок за кроком:

 

 

1-й крок: МЕРЕЖА ГРУП

2-й крок: ГРУПА № 

3-й крок: ЗВІТ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

 

 

Інформація

про надходження та використання грошової благодійної допомоги

за лютий місяць

загальносадовий батьківський комітет

 

Залишок коштів за попередній місяць (січень)

Надходження благодійної допомоги за звітний місяць (лютий)

Витрачено:

Залишок невикористаних коштів за звітний місяць

Найменування товарів та послуг

Вартість

 

0000грн.

150грн.

Дезінфікуючи засоби

150 грн.

0000 грн.

 

 

 

 

 

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

ПРО БЛАГОДІЙНИЦТВО ТА БЛАГОДІЙНІ

ОРГАНІЗАЦІЇ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР),

1997,46, ст. 292)

(Зі змінами, внесеними згідно із Законами

3091 -III (3091 -14) від 07.03.2002 р., ВВР, 2002 р.,32, ст. 220, 2258Л/І (2258-17) від 18.05.2010 р., ВВР, 2010 р. ,29, ст. 392,3236Л/І (3236-17) від 19.04.2011 р., ВВР, 2011 р.,42, ст. 435)

Стаття 1. Визначення термінів та понять

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживають у такому значенні:

               благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фі­зичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спон­сорство і волонтерська діяльність (абзац другий ст. 1 зі змі­нами, внесеними згідно із Законом № 3236-УІ (3236-17) від 19.04.2011р.);

Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності

Благодійництво здійснюється на заса­дах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Діяльність благодійників має су­спільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами дер­жавної влади і не позбавляє права на отримання державної допо­моги (частина друга ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).

Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку (части­на третя ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).

Стаття 4. Основні напрями благодійництва та благодійної діяльності

Благодійництво здійснюється у таких основних напрямах: п.4.3. сприяння розвитку науки і освіти, ре­алізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, ученим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, зокрема реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

 

 

Стаття 16. Форми здійснення благодійної діяльності суб'єктами благодійництва

Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:

l  одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

l  систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

l  фінансування конкретних цільових програм;

l  допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну ді­яльність;

l  дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

l  дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

l  подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передавання результатів особистої творчої діяльності;

l  прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або частко­вого утримання об'єктів благодійництва;

l  інших заходів, не заборонених законом.

Президент України                                                        Л. КУЧМА

м. Київ, 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР

 

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       Постановою Кабінету Міністрів

                                                                       України

                                                                        від 4 серпня 2000 р. № 1222

ПОРЯДОК

отримання благодійних (добровільних) внесків

і пожертв від юридичних та фізичних осіб

бюджетними установами і Закладами освіти,

охорони здоров'я, культури, науки, спорту

та фізичного виховання для потребїх фінансування

1.                  .Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використан­ня та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів (далі благодійники) безпосередньо бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі на­бувачі).

 

2.  Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набува­чам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напряма­ми видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретну мету викори­стання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу — набува­чів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних винятково з основною діяльністю установи, закладу.

 

3.   Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання устано­вами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

 

4.   Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визна­ченим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. Л° 1295 (1295-98-п) «Про затвердження Порядку розпо­ділу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді нада­них послуг або виконаних робіт» (Офіційний вісник України, 1998    р., № 33, ст. 1238, № 46, ст. 1688).

 

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства від 10 грудня

1999     р. № 113(20012-00).

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011р. №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку ми створили нову рубрику на сторінках свого сайту, в якій систематично будемо розміщувати інформацію щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дитячому садку.

 

 

Інформація

про надходження  та витрачення

благодійних внесків у 2012 році

(не грошова)

 

дата

Сума надходжень

Витрачено:

02.2012р.

3597.00

Миючі-563.00грн., підступи – 1400.00 грн., посуд -1634.00грн.

03.2012р.

4320.00

Постільна білизна – 54 комплекти

11.2012 р.

29923.00

Миючі-8.752.00, меблі дитячі – 13330.00, посуд – 5841.00, стелаж-2000.00 (кухня)

11.2012

13600.00

Пост. білизна – 50 комлектів (7400.00 грн.); рушники махров. – 90шт. (2100.00грн.); килимове покриття – 5шт. (3500.00); тюль – 2шт. (600.00грн.)

12.2012

2751.96

Миючі – 971.96; меблі – 1780.00 грн.

 

 

Інформація

про надходження  та витрачення

благодійних внесків у 2012 році

( грошова)

 

дата

Сума надходжень

Витрачено:

04.2012р.

6100.00

-

05.2012р.

15850.00

Витрачено 15699.00грн.: 375 – посуд, 4350 – дитячі стільці (30шт.), 6420.00- ел.плита, 4554 - лінолеум

07.2012 р.

-------

Витрачено: 6000.00 (ремонт внутрішн. приміщень)

08.2012

500

--------------------

 

Залишок на рахунку (не витрачені кошти): 1501 грн.

 

Інформація про надходження

та витрачення благодійних внесків

у 2013 році.

(не грошова)

 

Дата

Сума надходжень

Витрачено

03.2013р.

1. Ваги побутові б\у (м\с)

2. Вана емал. (кухня б\у)

3. Стільці дитячі - 35 шт.

4. Телевізор + ДВП  (б\у) (гр. № 10)

5. Дошка класна (гр. № 11)

6. Стенка для пед. посіб. (гр. № 3.)

7. Меблі стенка дитяча (гр. № 14)

8. Меблі стенка дитяча (гр. № 15)

9. Меблі стенка дитяча (гр. № 13)

10. Телевізор (гр. № 3.)

11. Телевізор (гр. № 12)

12. Телевізор (гр. № 9)

13. Бойлер (б\у) (гр. № 10)

14. Мати гімнастичні (4 шт.)

15. Дошка магнітна (гр. № 13)

149,00

118,00

3500,00

650,00

450,00

4000,00

4700,00

4500,00

4500,00

2000,00

1900,00

2500,00

1000,00

1200,00

400,00

09.2013р.

1. Шафа –купе (каб.м\с)

2. Шафа для одягу (кухня)

3. Диванчик + пуфік (каб. Завід.)

4. Мультимедійна дошка

5. Принтер - сканер  (каб. діловода)

6. тумба (каб. м\с.)

7. Полиця для взуття (кухня)

8. Тумба медична

9. Стілець  п\м (2 шт.)

10. Стіл з підставкою + 2 полиці (кухня роздача)

11. табуретки (2 шт.) (гр. № 14)

12. Дошка класна (гр.. № 7)

13. Пуфики (гр..№ 13, гр.. № 15), (5 шт.)

14. Пуфики (гр.. № 10,8, каб. психолога) 4 шт.

3800,00

1800,00

2000,00

5600,00

1600,00

562,00

580,00

900,00

340,00

640,00

140,00

800,00

700,00

560,00

11.2013р.

1. Комплект пост.ділизни дитяч. 75 шт.

2. Підодіяльник дитяч. 50 шт.

3. Наволочки 40\50  120 шт.

4. Рушники махрові 40 шт.

5. Ліжко дитяче (гр.. № 1) 3 шт.

6. Стільці дитячі 24 шт.

7. Штори - ролети (гр.. № 11) 3 шт.

8. Штори - ролети (гр.. № 12) 3 шт.

9. Телевізор (гр.. № 7)

10. Кріплення настінне для телевізора (гр.. № 7)

11. Хоз. матеріали (засіб миючий синтетичний порошок, порошок для чищення, паперові серветки, засіб миючий, мило господарче, папір туалетний, мило туалетне, білизна, електролампочки).

7650,00

2250,00

840,00

480,00

930,00

1680,00

1500,00

1007,85

1999,00

449,90

5565,84

 

Всього:  104 925, 59

 

Меблі дитячі

Телевізор

Мультимедійна дошка

Пластикові вікна

Дошка класна

 

Комплект постільної білизни

Сан. вузол

 

 

 

Інформація про надходження

та витрачення благодійних внесків

у 2013 році.

(грошова)

 

Дата

Сума надходжень

Витрачено

01.01.2013р.

Двері метало пластикові 4 шт.

Кап. ремонт мед. блоку (матеріали)

Купівля побутового холодильника

20 501,00

15.10.2013р.

 

Поб.ремонт коридора

Кап. ремонт мед. блоку стільчики

3250,00

1680,00

08.10.2013р.

Ремонт електромереж

400,00

17.10.2013р.

Комп’ютер , установка проектора

7000,00

30.10.2013р.

Меблі

4064,00

20.11.2013р.

Господарчі товари

3090,00

 

Всього: 28 984,00

 

Холодильник

Електричні плити

Пральні машини

Компютер , установка проектора

Капітальний ремонт медичного блоку

 

 

 

Інформація

про фінансово - господарську діяльність

за I – ий квартал 2014 року

 

Сума надходжень

Витрати

Підписка журналу ОП

142 грн.

Тюль (група №11)

1153 грн.

Папір офісний

772,94 грн.

Заправка картриджа

340,60 грн.

Комп’ютер (погашено кредит)

2400 грн.

Господарчі витрати (ел. ламп., крани, свердло, плівка, світильники, нож. полотно)

2371,76 грн.

Повірка водолічильника

90 грн.

Деритизація (миші, таргани)

273,69 грн.

Заміна електрокабеля  на I му блоці ДНЗ

1720 грн.

Електровитрати

400 грн.

Кульки на свято 8 - березня

320 грн.

Повірка манометра (харчоблок)

104 грн.

Медикаменти

81 грн.

 

 

 

 

Всього:

10168,99 грн.

 

 

               Інформація про надходження  благодійних внесків(негрошова) за 2014 рік.

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

КЕКВ

дата

сума

примітка

2210

10.04.14

2139,34

господарчі товари(порошок, мило, кальц.сода, туалетний папір, електролампочки, миючі та чистячі засоби)

2210

21.05.14

11092,48

світильники(6 шт.)-276,00; жалюзі-1040,00;рушники махрові (4 шт.)-84,00; тюль-1152,00; тканина та фурнітура-1197,00; господарчі товари

2210

24.09.14

126059,27

принтер-1082,00; монітор-832,00; коса електрична-1154,00; вішалка для рушників (31 шт.)-1860,00;вікна та двері ПВХ (41 шт.)-115544,00; довідник-135,00; відра-273,65; господарчі товари

3110

24.09.14

3233,00

системний блок

2210

24.10.14

29039,57

столи дитячі (5 шт.)-3100,00; логопедичний куток-1000,00; куточок СХД-1200,00; стула п/м(20 шт.)-3200,00; диванчик дитячий-1200,00; рушники махрові (50 шт.)-200,00; тюль (20 шт.)-1400,00; ламбрекени (20 шт.)-4000,00; господарчі товари

2273

24.10.14

163,68

часткова оплата за електроенергію

3110

24.10.14

2790,00

телевізор

2210

24.11.14

23983,05

вікна та двері ПВХ (6 шт.)-16676,07; господарчі товари

2273

24.11.14

153,26

часткова оплата за електроенергію

 

 

198653,65